Šta predstavljaju poslovi veštačenja?

Poslovi veštačenja predstavljaju stručne aktivnosti čijim se obavljanjem, uz korišćenje naučnih, tehničkih i drugih dostignuća, pružaju sudu ili drugom organu koji vodi postupak potrebna stručna znanja koja se koriste prilikom utvrđivanja, ocene ili razjašnjenja pravno relevantnih činjenica.

Kada je predmet spora vezan za finansijsku oblast, često je neophodno da bude angažovan veštak ekonomsko-finansijske struke. U takvim slučajevima bez nalaza i mišljenja veštaka za ekonomsko-finansijsku oblast sud ne može doneti odluku, jer nema stručna znanja za oblasti izvan prava.


Ko i kada može angažovati veštaka?

Pored svih dokaza koje stranke ističu u sudskom sporu često ishod spora zavisi upravo od nalaza i mišljenja veštaka.

Veštaka može angažovati svaka strana u sporu.

Svaka strana u sporu ima pravo da se izjasni na nalaz i mišljenje veštaka i da iznese primedbe ukoliko iste ima ili da angažuje drugog veštaka kao stručnog savetnika koji će sačiniti primedbe na nalaz.

Ukoliko veštak ne otkloni primedbe, određuje se novo veštačenje.

U praksi veštačenje najčešće obavlja jedan veštak. Međutim, ukoliko sud proceni da je veštačenje složeno, veštačenje mogu obaviti dva ili više veštaka.

Ukoliko se nalazi veštaka razlikuju, sud će naložiti veštacima da usaglase nalaze, a ukoliko to nije moguće, biće određeno novo veštačenje.

Stranka u sudskom sporu može uz tužbu ili odgovor na tužbu da podnese nalaz i mišljenje veštaka, koji se može koristiti u daljem toku postupka.

Koja dokumentacija se koristi u postupku veštačenja?

Zavisno od samog predmeta sudskog spora i zadatka koji se daje veštaku, za potrebe veštačenja neophodno je da veštak ima uvid u sledeću dokumentaciju:

pravna akta koja su osnov za nastanak poslovnih promena i događaja, kao što su: zakoni iz određenih oblasti, uredbe, pravilnici, ugovori, odluke, rešenja, naredbe i dr.
finansijsko-računovodstvenu dokumentaciju, kao što su: računi, otpremnice, povratnice, izvodi, priznanice, knjigovodstvene kartice, obračuni poreza, poreske prijave, obračuni zarada, evidencije o radnom vremenu, obračuni kamate, zapisnici i druga relevantna dokumenta koja su nastala u vezi sa predmetom veštačenja.


Ko snosi troškove veštačenja?

Troškove veštačenja prvobitno snosi stranka u sporu koja je predložila da se obavi veštačenje. Na kraju postupka troškove veštačenja nadoknađuje stranka koja je izgubila spor.

Troškovi veštačenja zavise od složenosti zadatka veštaka, obima dokumentacije koja se veštači i vremena potrebnog za samo veštačenje i izradu nalaza i mišljenja veštaka.

Da li možete angažovati veštaka van sudskog postupka?

Bilo koje pravno ili fizičko lice, ukoliko ne raspolažete znanjem iz ekonomsko-finansijske oblasti, može angažovati veštaka koji poseduje stručno znanje i veštinu da utvrdi određenje finansijske činjenice, da sačini nalaz i da svoje stručno mišljenje.