Vansudska veštačenja

Vansudska veštačenja

Kome su namenjena vansudska veštačenja?

Bilo koje pravno ili fizičko lice, ukoliko ne raspolažete stručnim znanjem iz ekonomsko-finansijske oblasti, može angažovati veštaka iz ove oblasti, koji će na osnovu relevantne dokumentacije da utvrdi određenje finansijske činjenice, sačini nalaz i da stručno mišljenje.

Angažovanje veštaka iz ekonomsko-finansijske oblasti ima značajne benefite za preduzetnike, advokate, stranke u vansudskim poravnanjima, vlasnike biznisa, investitore koji imaju interes da utvrde, razjasne ili ocene konkretne ekonomske činjenice i dogođaje ili utvrde vrednost svojih potraživanja i obaveza u određenim slučajevima.

Koji su najčešći zahtevi kod vansudskih veštačenja iz finansijske oblasti?

Kada su u pitanju vansudska veštačenja, u praksi se najčešće javljaju sledeći zahtevi za veštačenjem iz finansijske oblasti:

obračun različitih vrsta kamata
obračun revalorizacije
utvrđivanje iznosa potraživanja u dužničko-poverilačkim odnosima
procena tržišne vrednosti pokretne imovine
procena tržišne vrednosti zakupa nepokretnosti
utvrđivanje imovinske karte - ostvarenih prihoda fizičkih lica
utvrđivanje visine duga po osnovu bankarskih kredita
utvrđivanje visine materijalne štete i izmakle dobiti usled raskida ugovora