Privredni sporovi

  • Početna
  • Veštačenja za potrebe sudova

Privredni sporovi

Koji su najčešći slučajevi veštačenja u privrednim sporovima?

Kada su u pitanju privredni sporovi u praksi se najčešće javljaju sledeći zahtevi za veštačenjem iz finansijske oblasti:

obračun različitih vrsta kamata
obračun revalorizacije
utvrđivanje iznosa potraživanja u dužničko-poverilačkim odnosima
sporovi sa osiguravajućim društvima
utvrđivanje visine materijalne štete i izmakle dobiti usled raskida ugovora i dr.